Spotkania autorskie

01. Spotkanie ze studentami w Muzeum Regionalnym w Siedlcach z okazji Dni Historyka, kwiecień 2009 01. Spotkanie ze studentami w Muzeum Regionalnym w Siedlcach z okazji Dni Historyka, kwiecień 2009
02. Spotkanie ze studentami w Muzeum Regionalnym w Siedlcach z okazji Dni Historyka, kwiecień 2009 02. Spotkanie ze studentami w Muzeum Regionalnym w Siedlcach z okazji Dni Historyka, kwiecień 2009
03. Spotkanie ze studentami w Muzeum Regionalnym w Siedlcach z okazji Dni Historyka, kwiecień 2009 03. Spotkanie ze studentami w Muzeum Regionalnym w Siedlcach z okazji Dni Historyka, kwiecień 2009
04. Spotkanie ze studentami w Muzeum Regionalnym w Siedlcach z okazji Dni Historyka, kwiecień 2009 04. Spotkanie ze studentami w Muzeum Regionalnym w Siedlcach z okazji Dni Historyka, kwiecień 2009
05. Spotkanie ze studentami w Muzeum Regionalnym w Siedlcach z okazji Dni Historyka, kwiecień 2009 05. Spotkanie ze studentami w Muzeum Regionalnym w Siedlcach z okazji Dni Historyka, kwiecień 2009
06. Promocja książki “13 wspomnień ze stanu wojennego” w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, listopad 2011 06. Promocja książki “13 wspomnień ze stanu wojennego” w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, listopad 2011
07. Promocja książki “13 wspomnień ze stanu wojennego” w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, listopad 2011 07. Promocja książki “13 wspomnień ze stanu wojennego” w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, listopad 2011
08. Promocja książki “13 wspomnień ze stanu wojennego” w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, listopad 2011 08. Promocja książki “13 wspomnień ze stanu wojennego” w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, listopad 2011
09. Promocja książki “13 wspomnień ze stanu wojennego” w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, listopad 2011 09. Promocja książki “13 wspomnień ze stanu wojennego” w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, listopad 2011
10. Spotkanie z uczestnikami Rowerowego Rajdu Patriotycznego w Paprotni, wrzesień 2015 10. Spotkanie z uczestnikami Rowerowego Rajdu Patriotycznego w Paprotni, wrzesień 2015
11. Spotkanie z uczestnikami Rowerowego Rajdu Patriotycznego w Paprotni, wrzesień 2015 11. Spotkanie z uczestnikami Rowerowego Rajdu Patriotycznego w Paprotni, wrzesień 2015
12. Spotkanie z uczestnikami Rowerowego Rajdu Patriotycznego w Paprotni, wrzesień 2015 12. Spotkanie z uczestnikami Rowerowego Rajdu Patriotycznego w Paprotni, wrzesień 2015
13. Spotkanie z młodzieżą szkolną w Łochowie, luty 2016 13. Spotkanie z młodzieżą szkolną w Łochowie, luty 2016
14. Spotkanie z młodzieżą szkolną w Łochowie, luty 2016 14. Spotkanie z młodzieżą szkolną w Łochowie, luty 2016
15. Spotkanie z młodzieżą szkolną w Łochowie, luty 2016 15. Spotkanie z młodzieżą szkolną w Łochowie, luty 2016
16. Spotkanie z młodzieżą szkolną w Łochowie, luty 2016 16. Spotkanie z młodzieżą szkolną w Łochowie, luty 2016
17. Spotkanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach, grudzień 2016 17. Spotkanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach, grudzień 2016
18. Spotkanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach, grudzień 2016 18. Spotkanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach, grudzień 2016
19. Spotkanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach, grudzień 2016 19. Spotkanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach, grudzień 2016
20. Spotkanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach, grudzień 2016 20. Spotkanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach, grudzień 2016