Nagrody i odznaczenia

01. Nagroda specjalna Dyrektora Hanna-Barbera Poland, październik 1990 r 01. Nagroda specjalna Dyrektora Hanna-Barbera Poland, październik 1990 r
02. III nagroda w konkursie Sztandaru Młodych na rysunek z Erosem, grudzień 1990 02. III nagroda w konkursie Sztandaru Młodych na rysunek z Erosem, grudzień 1990
03. III nagroda w konkursie Sztandaru Młodych na rysunek z Erosem, grudzień 1990 03. III nagroda w konkursie Sztandaru Młodych na rysunek z Erosem, grudzień 1990
04. Nagroda specjalna Burmistrza Sochaczewa w konkursie Kość’95, Sochaczew 1995 04. Nagroda specjalna Burmistrza Sochaczewa w konkursie Kość’95, Sochaczew 1995
05. Nagroda specjalna Burmistrza Sochaczewa w konkursie Kość’95, Sochaczew 1995 05. Nagroda specjalna Burmistrza Sochaczewa w konkursie Kość’95, Sochaczew 1995
06. Zaproszenie do Ministerstwa Kultury i Sztuki na wręczenie odznaki Zasłuzony Działacz Kultury, 1999 r 06. Zaproszenie do Ministerstwa Kultury i Sztuki na wręczenie odznaki Zasłuzony Działacz Kultury, 1999 r
07. Zasłużony Działacz Kultury, 1999 r 07. Zasłużony Działacz Kultury, 1999 r
08. Zasłużony Działacz Kultury, 1999 r 08. Zasłużony Działacz Kultury, 1999 r
09. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 2009 r 09. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 2009 r
10. Krzyż Wolności i Solidarności, 2015 r 10. Krzyż Wolności i Solidarności, 2015 r
11. Krzyż Wolności i Solidarności, 2015 r 11. Krzyż Wolności i Solidarności, 2015 r
12. Krzyż Wolności i Solidarności, 2015 r 12. Krzyż Wolności i Solidarności, 2015 r