Strażackie

01. Jedyny rysunek do miesiecznika Strażak, którego Redakcja odmówiła publikacji, 1998 r. 01. Jedyny rysunek do miesiecznika Strażak, którego Redakcja odmówiła publikacji, 1998 r.
02. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2002 r. 02. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2002 r.
03. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2003 r. 03. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2003 r.
04. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2004 r. 04. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2004 r.
05. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2004 r. 05. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2004 r.
06. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2006 r. 06. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2006 r.
07. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2008 r. 07. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2008 r.
08. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2008 r. 08. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2008 r.
09. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2008 r. 09. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2008 r.
10. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2008 r. 10. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2008 r.
11. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2008 r. 11. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2008 r.
12. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2009 r. 12. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2009 r.
13. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2009 r. 13. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2009 r.
14. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2010 r. 14. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2010 r.
15. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2011 r. 15. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2011 r.
16. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2012 r. 16. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2012 r.
17. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2012 r. 17. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2012 r.
18. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2013 r. 18. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2013 r.
19. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2013 r. 19. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2013 r.
20. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2013 r. 20. Rysunek do miesięcznika Strażak, 2013 r.
21. Ostatni rysunek do miesięcznika Strażak, 2014 r. 21. Ostatni rysunek do miesięcznika Strażak, 2014 r.
22. Rysunek do Tygodnika Siedleckiego, 2016 r. 22. Rysunek do Tygodnika Siedleckiego, 2016 r.